Skip to main

A Kaspersky Lab adatvédelmi szabályzata webhelyekhez

Utolsó frissítés dátuma: 2020. 04. 28. Új részek

ADATKEZELŐVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ez az adatvédelmi szabályzat vonatkozik az AO Kaspersky Lab („Kaspersky”, „Kaspersky Lab” vagy „mi” és ezek ragozott alakjai) – melynek címe: bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation – webhelyeire, amelyek adatokat kapnak, és erre az Adatvédelmi szabályzatra hivatkoznak. Nem vonatkozik azokra a Kaspersky-webhelyekre, amelyek nem jelenítik meg ezt az Adatvédelmi szabályzatot, vagy nem hivatkoznak rá, vagy amelyek saját Adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Ugyanígy nem vonatkozik a Kaspersky Lab szolgáltatásaira és termékeire sem, kivéve ha azok hivatkoznak az Adatvédelmi szabályzatra.

Ebben az Adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk a személyes adatainak webhelyeink használata közbeni feldolgozási módjáról és az adatai védelméről. Biztonsági szakértő vállalatként az adatvédelem és az adatbiztonság rendkívül fontos számunkra. Ezért elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az adatvédelemhez fűződő jogait tiszteletben tartsuk és megvédjük, valamint hogy a személyes adatait bizalmasan kezeljük. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre a webhelyre, mivel ez az Adatvédelmi szabályzat a jogszabályok lehetséges módosításai vagy a belső folyamataink változásai miatt frissülhet.

Ha kérdése vagy megjegyzése van személyes adatainak feldolgozásával vagy a Kaspersky adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban, vagy ha azt szeretné, hogy frissítsük vagy töröljük az Ön által nekünk átadott információkat vagy preferenciákat, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a https://support.kaspersky.com/general/privacy elérhetőségen, vagy közvetlenül postai címen és e-mailen keresztül: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

Felveheti a kapcsolatot a Kaspersky európai uniós képviselőjével is (a GDPR 27. cikkének megfelelően): Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Általában a webhelyeink tartalmának legnagyobb részét bármilyen személyes adat megadása nélkül megtekintheti és elolvashatja.

Ahhoz, hogy az Ön által kért adatokat megszerezzük weboldalainkról, kiszolgálóink bizonyos, a szolgáltatás nyújtásához, illetve statisztikai vagy biztonsági célból szükséges adatokat anonimizált vagy álnevesített formában tárolnak (az álnevesített forma minden álnév alatt gyűjtött adatot jelent, pl. egyedi, véletlenszerűen, belsőleg generált számtani karakterlánc, amely az egyes adatrekord azonosítására szolgál). Ebben a kontextusban általános információkat rögzítünk, mint amilyen a tartományneve vagy a böngészőjének típusa. Ezek az adatok nem teszik lehetővé nekünk a személyazonosságára vonatkozó következtetések levonását. Ezeket az anonimizált vagy álnevesített adatokat a statisztikai értékelésüket követően azonnal töröljük.

Nem dolgozunk fel Önről semmilyen „speciális kategóriájú személyes adatot” (ideértve a faji vagy etnikai származását, vallási vagy világnézeti meggyőződését, szexuális életét, szexuális irányultságát, politikai véleményét, szakszervezeti tagságát, egészségével kapcsolatos információkat, valamint genetikai és biometriai adatait).

MIÉRT DOLGOZZUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT

A személyes adatai feldolgozásának céljai az Ön által használt webhelyektől, szolgáltatásoktól és funkcióktól függenek. Az adatokat különösen az alábbiakra használjuk:

 • felhasználókkal kötött szerződés teljesítésének biztosításához, valamint a szolgáltatások kívánt teljesítményének biztosításához az ügyfelek számára;
 • a felhasználó megóvásához információbiztonsággal kapcsolatos ismert fenyegetésektől;
 • a felhasználók szolgáltatásainkkal való interakciójának és élményének javításához, különösképpen interfészek cseréjével, valamint a kívánt tartalom és hirdetések marketingcélból történő biztosításával;
 • termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos technikai támogatás biztosításához ügyfelek számára, valamint a termékek és szolgáltatások minőségének javításához;
 • kérdései megválaszolásához, illetve egyéb módon való együttműködéshez;
 • webhelyeink biztonságossá tételéhez, illetve, hogy megvédjük Önt és magunkat csalással szemben.

MILYEN JOGI ALAPUNK VAN A SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁHOZ

Törvényes alapunk az általános személyes adatai feldolgozásához:

 • az érintettel való szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződéskötés lépéseinek megtételéhez szükséges feldolgozás;
 • amennyiben jogos érdekeink alapján szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai ezen érdekekkel nem ütköznek:
  • a folyamatos biztonság, továbbá a webhelyeink és kapcsolódó informatikai rendszereink megfelelő működésének biztosítása, valamint csalás elkerülése érdekében;
  • amennyiben magánszemélyek megkértek minket, hogy ne dolgozzuk fel személyes adataikat, korlátozott személyes adatokat tárolunk, ezáltal a Kaspersky Lab továbbra is meg tud felelni kérésüknek.
 • az Ön kifejezett hozzájárulása a szóban forgó Cél érdekében való feldolgozáshoz;
 • jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges feldolgozás.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt a webhelyeinken és szolgáltatásaink esetében.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT DOLGOZUNK FEL, ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZOKAT

My Kaspersky, Kaspersky-fiók, Kaspersky Small Office Security Kezelőkonzol, és Anti-Theft Web Management (a továbbiakban „Szolgáltatás”)

Az adatok kategóriái

A Szolgáltatás használatához, és annak valamennyi funkciójához való hozzáférés érdekében az alábbi személyes adatokat fogja megadni:

 • az e-mail-címe és jelszava, amikor regisztrál a Szolgáltatásra;
 • mobiltelefonszám;
 • az eszközeivel és licenceivel kapcsolatos információk;
 • a Kaspersky Lab technikai támogatásának megadott információk;
 • bankkártyájának lejárati dátuma és bankkártyaszámának utolsó 4 számjegye;
 • a böngészőjére vonatkozó statisztikai adatok (tartománynevek, IP-címek, hálózati szolgáltató, böngészőtípusok és más, az ügyfélkörnyezetre vonatkozó adatok; a Kaspersky Lab mely alkalmazásait használja, és hogyan használja ezeket, mely weboldalra lépett közvetlenül a webhelyünk meglátogatása előtt, a webhelyünk mely oldalait látogatta meg, mennyi időt töltött ezeken az oldalakon, a webhelyen keresett információk, a hozzáférési idők és dátumok, valamint más statisztikai adatok).
 • A My Kaspersky által a felügyelt eszközökről gyűjtött adatok teljes listájáért tekintse meg „Az adatfeldolgozásra vonatkozó feltételek” szakaszt.
 • A Kaspersky Small Office Security Management Console által a felügyelt eszközökről gyűjtött adatok teljes listájáért tekintse meg „Az adatfeldolgozásra vonatkozó feltételek” szakaszt.

A Szolgáltatás ismertetése

Fiókregisztráció. A Szolgáltatás használata és annak az összes funkciója elérése érdekében létre kell hoznia egy személyes fiókot, amihez meg kell adnia az e-mail-címét (amely a felhasználóneve lesz) és egy jelszót. Ezeket az információkat kizárólag a Szolgáltatás biztosítása érdekében fogjuk feldolgozni és felhasználni, kivéve ha kifejezetten beleegyezését adja, hogy más célra felhasználjuk őket (például a Kaspersky Lab termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó hasznos hírek e-mailben való elküldéséhez). Előfordulhat, hogy a mobiltelefonszámát is meg kell adnia a fiókja jogosulatlan hozzáféréssel szembeni további védelme céljából. Kizárólag a mobiltelefonszámát fogjuk használni hitelesítéssel kapcsolatos biztonsági kódok küldésére.

Fiókbeállítások és vásárlások. Áttekintheti, frissítheti vagy helyesbítheti fiókadatait, jelszavát és beállításait, vagy a „Fiókbeállítások” funkcióval bármikor törölheti is fiókját. Ezenkívül áttekintheti vásárlási előzményeit webáruházunk szolgáltatójánál. A Fiókbeállítások területen bankkártyát is kapcsolhat fiókjához a Kaspersky Lab további termékeinek és szolgáltatásainak egyszerű megvásárlásához. Ha aktiválja ezt a beállítást, akkor a webáruház szolgáltatója összekapcsolja bankkártyájának adatait a fiókjával, és további megrendelésekhez megőrzi. A Kaspersky Lab létrehoz egy különleges hivatkozást, amely a webáruház-szolgáltatónál regisztrált fiókjára mutat , és amikor Ön megrendelést végez, leadja az Ön nevében. A webáruház-szolgáltatónk átadja részünkre az Ön bankkártyájának lejárati dátumát és a bankkártyaszámának utolsó 4 számjegyét. A hitelkártya webáruház-szolgáltató által tárol egyéb adataihoz azonban nincs hozzáférésünk. A fiókjával a kapcsolatot technikai szempontból csak egy belső felhasználónév és jelszó kombinációjának megadásával lehet létrehozni. Ezek a hitelesítő adatok nem teszik lehetővé a bankkártyájának vagy a webáruház-szolgáltató által tárol más személyes adatának az elérését. A belső felhasználói azonosító a webáruházban leadott megrendeléseinek aktiválására szolgál.

Eszközök. Regisztrációt követően kezelheti a Kaspersky Lab termékeivel biztonságossá tett összes eszközét. Biztonságossá teheti például az elveszített vagy ellopott eszközöket, egyszerűen ellenőrizheti a Kaspersky Lab termékeinek állapotát mindegyik eszközön, vagy megoldhatja a meglévő problémákat. Ehhez kapcsolódnia kell ezekhez az eszközökhöz az „Eszközök” funkcióval. Ebben az esetben szükségszerűen létrejön egy kapcsolat a fiókja és a vele összekapcsolt eszközök között. Ezt természetesen kizárólag az „Eszközök” funkció biztosítására használjuk, kivéve, ha kifejezetten engedélyezi a más célokra történő felhasználást.

Licencek. A „Licencek” funkcióval a Kaspersky Lab összes terméklicencét kezelheti, ha felveszi az érvényes aktiválási kódo(ka)t mindegyik termékhez, és összekapcsolja azzal az eszközzel, amelyen használja. Választhatja azt is, hogy automatikus emlékeztetőt kapjon a lejáró licencekről, vagy használhatja az automatikus megújítás funkciót. Az emlékeztetőket csak akkor fogja e-mailben megkapni, ha ezt kifejezetten kéri.

Támogatás. Ha a támogatási szolgáltatások igénybevételével támogatást kér a technikai támogatási vagy víruslabor-csapatunktól, akkor az annak nyújtásához szükséges adatokat fogjuk kérni Öntől, például a regisztrációs/licencszámát, a licence vásárlásához használt bankkártyájának utolsó 4 számjegyét, e-mail címét és arra a termékre vonatkozó adatokat, amellyel kapcsolatos a probléma, valamint a számítógép hardverére, szoftverére és a tapasztalt probléma természetére vonatkozó információkat. Ezenkívül segíthet vagy akár szükséges is lehet, hogy ebből a célból a „Feltöltés” funkcióval elküldje nekünk azokat a fájlokat, amelyekkel kapcsolatban problémát tapasztal. Ezek személyes adatokat is tartalmazhatnak, például felhasználókra vonatkozó vagy más módon személyazonosításra alkalmas fájlneveket, metaadatokat vagy tartalmakat. Természetesen mindig az Ön döntésétől függ, hogy szeretne-e fájlokat feltölteni, vagy sem. Ebben az esetben kérjük, tekintse meg a feltöltési szolgáltatáshoz kapcsolódó Az adatokkal való rendelkezés szabályozása szabályzatunkat, és először fogadja el.

Statisztikai adatok. Nyomon követhetjük a webhelyünket meglátogató személyek tartománynevét, IP-címét, hálózati szolgáltatóját, böngészőjének típusát és más, az ügyfélkörnyezetre vonatkozó adatokat (például az eszköz típusát, az operációs rendszert, képernyőfelbontást stb.). Arról is feldolgozhatunk adatokat, hogy a Kaspersky Lab mely alkalmazásait használja, és hogyan használja ezeket, mely weboldalra lépett közvetlenül a webhelyünk meglátogatása előtt, hogy a webhelyünk mely oldalait látogatta meg, és mennyi időt töltött ezeken az oldalakon, továbbá gyűjthetjük a webhelyen keresett információkat, a hozzáférési időket és dátumokat és más statisztikai adatokat. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy forgalmi statisztikát állítsunk elő a Kaspersky Lab webhelyeihez, és hogy javítsuk webhelyeink és szolgáltatásaink biztonságát és elérhetőségét. Ezeket az adatokat nem feleltetjük meg semmilyen személyes adatnak sem. Nem kérjük, hogy hozzáférhessünk eszköze helyalapú adataihoz, és nem követjük nyomon ezeket.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

Az adatok törlése a fiók törlésétől számított 1 (egy) naptári hónapon belül megtörténik.

A Kaspersky Motorsport webhelye

Az adatok kategóriái

A Szolgáltatás használatához, és annak valamennyi funkciójához való hozzáférés érdekében az alábbi személyes adatokat fogja megadni:

 • felhasználónév és jelszó;
 • keresztnév;
 • vezetéknév;
 • e-mail-cím;
 • személyes preferenciák;
 • megjegyzések más felhasználóknak.

A Szolgáltatás ismertetése

Csatlakozzon hozzánk. Amikor a weboldal ezen szakaszában megadja személyes adatait, egy e-mailben fogjuk kérni, hogy erősítse meg feliratkozását. A megerősítést követően rendszeresen küldött e-mailekben tájékoztatjuk a Kaspersky Motorsport legfrissebb híreiről. Módosíthatja adatait, és bármikor leiratkozhat az egyes e-mailekben található megfelelő hivatkozásra kattintva.

Kapcsolatfelvétel. Amikor a weboldal ezen szakaszában megadja személyes adatait, egy e-mailben értesítjük, hogy megkaptuk kérdését. Az ezen az űrlapon megadott személyes adatait csak a kérdésére adott válaszhoz fogjuk felhasználni.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

Ha úgy kívánja, bármikor törölheti fiókját.  Ha törli a fiókját, akkor nyilvántartásunkból 24 órán belül törölni fogjuk személyes adatait.

Kaspersky Business Hub

Az adatok kategóriái

A Kaspersky Business Hub használatához és az összes funkciójához való hozzáféréshez a következő adatokat kell megadnia:

 • személyes fiókjának adatai:
  • e-mail-cím és jelszó;
  • biztonsági kérdés, hogy visszaszerezze a hozzáférést a fiókjához, ha elfelejtette a jelszavát;
  • mobiltelefonszám;
  • ország.
 • a Kaspersky Business Hubon elérhető Kaspersky termékek licenceivel kapcsolatos információk;
 • statisztikai adatok az Ön eszközéről és webböngészőjéről, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor meglátogatja weboldalunkat;
 • a Kaspersky technikai támogatásának nyújtott információk

A Szolgáltatás ismertetése

Fiókregisztráció. Ha használni szeretné a Kaspersky Business Hubot, és hozzá szeretne férni a Kaspersky Business Hubban elérhető termékekhez, létre kell hoznia egy személyes fiókot. Ehhez meg kell adnia e-mail-címét (amely felhasználóneveként szolgál majd) és egy jelszót. Ezeket az adatokat csak azért dolgozzuk és használjuk fel, hogy a Kaspersky Business Hub funkcióit és a Kaspersky Business Hubban használt termékeket biztosíthassuk Önnek. Ezeket az információkat csak akkor dolgozzuk fel és használjuk fel más célokra, ha Ön erre kifejezett hozzájárulását adja (például, hogy a Kaspersky termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb híreket e-mailben kapja meg, vagy kapcsolatba lépjünk Önnel a Kaspersky termékek értékeléseivel kapcsolatban). A mobiltelefonszámát is megadhatja, hogy ezáltal méginkább megvédje fiókját a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint egy biztonsági kérdést, hogy visszaszerezze a hozzáférést a fiókjához, ha elfelejtette a jelszavát. A mobiltelefonszámát csak arra használjuk, hogy biztonsági kódokat küldjünk az Ön felhatalmazása szerint.

Bármikor megtekintheti, frissítheti és szerkesztheti fiókadatait, vagy törölheti fiókját a „Fiókkezelés” funkció használatával.

Licencek. A Kaspersky Business Hubon elérhető Kaspersky-termékek licenceit a „Licencek” funkcióval kezelheti. Ehhez minden, Ön által használt termékhez érvényes aktiválási kódokat kell megadnia. Küldhetünk Önnek automatikus licenclejárati emlékeztetőt e-mailben.

Bizonyos licencek kezeléséhez és termékeink bizonyos darabjainak használatához való hozzáférés a termékekben konfigurált hozzáférési jogoktól függ.

Az online licencvásárlási funkció biztosításához a fiók regisztrálásakor megadott országot használjuk. A licencek online értékesítését az online bolti szolgáltató (harmadik fél) végzi.

Statisztikai adatok. Ahhoz, hogy átfogó statisztikákat gyűjtsünk a Kaspersky Business Hub webhely látogatói általi használatáról, előfordul, hogy különböző analitikai szolgáltatásokat (harmadik felek) használunk. További információt talál harmadik felekre vonatkozó szabályzatunkról jelen dokumentum „HASZNÁLUNK COOKIE-KAT VAGY KÖZÖSSÉGI MODULOKAT?” szakaszában. Ezeket az adatokat akkor dolgozzuk fel és használjuk fel, ha ön kifejezett hozzájárulását adja, a Kaspersky Business Hub meglátogatása során.

Támogatás. Amikor támogatási szolgáltatásaink segítségével kapcsolatba lép a technikai támogatással vagy a víruslaborral, a szükséges információkat fogjuk kérni annak érdekében, hogy támogatást nyújthassunk Önnek (például a licencszámát, az e-mail-címét, a problémát okozó termékkel kapcsolatos információkat, a számítógép hardverével és szoftverével kapcsolatos információkat, valamint a probléma leírását). Ezek a fájlok személyes adatokat is tartalmazhatnak, például felhasználó- vagy azonosítható fájlneveket, metaadatokat vagy tartalmat. Ezeket a fájlokat Ön saját belátása szerint küldheti el.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

A személyes fiók adatainak törlése a fiók törlésétől számított 1 (egy) naptári hónapon belül megtörténik. Az adatok biztonsági másolatai legfeljebb 1 (egy) hónapig tárolódnak a létrehozásuk pillanatától számítva.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Az adatok kategóriái

A Kaspersky Endpoint Security Cloud használatához és annak összes funkciójához való hozzáféréshez a következő adatokat kell megadnia:

 • személyes fiókadatok a Kaspersky Business Hubban (a megfelelő adatlistát és feldolgozási szabályzatát a jelen dokumentum Kaspersky Business Hub című szakaszában láthatja);
 • a Kaspersky Endpoint Security Cloud munkaterületeivel kapcsolatos adatok:
  • a Kaspersky Endpoint Security Cloud licenceivel kapcsolatos információk;
  • a munkaterülethez csatlakoztatott felügyelt eszközökről gyűjtött adatok;
 • statisztikai adatok az Ön eszközéről és webböngészőjéről, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor meglátogatja weboldalunkat;
 • a Kaspersky technikai támogatása részére nyújtott információk.

A Szolgáltatás ismertetése

Fiókregisztráció. Ha használni szeretné a Kaspersky Endpoint Security Cloud szolgáltatást, és hozzáféréssel szeretne rendelkezni annak összes funkciójához, létre kell hoznia egy személyes fiókot a Kaspersky Business Hubon. Vállaljuk, hogy feldolgozzuk és felhasználjuk a Kaspersky Business Hub-on történő regisztráció során megadott e-mail címet, hogy biztosítsuk Önnek a Kaspersky Endpoint Security Cloud funkcióit. Ezen információk kizárólag akkor dolgozhatók fel és használhatók más célból, ha ehhez kifejezett hozzájárulását biztosítja.

Licencek. A Kaspersky Endpoint Security Cloud licenceit a „Licencek” funkcióval kezelheti. Ehhez érvényes aktiválási kódokat kell megadnia a licencekhez. Küldhetünk Önnek automatikus licenclejárati emlékeztetőt e-mailben.

Az egyes licencek kezeléséhez való hozzáférés az Ön hozzáférési jogaitól és a Kaspersky Business Hub más felhasználóinak hozzáférési jogaitól függ. Ezek a hozzáférési jogok a Kaspersky Endpoint Security Cloud adott munkaterületén alakíthatók. További információért hivatkozzon online dokumentációnkra.

Eszközök. A Kaspersky Endpoint Security Cloud munkaterület létrehozása után kezelheti az Ön munkaterületéhez csatlakoztatott és a Kaspersky-termékek által védett eszközöket. Mielőtt megkezdené az eszközök Kaspersky Endpoint Security Cloudban történő kezelését, el kell végeznie minden releváns mérést, hogy megfeleljen a Kaspersky Endpoint Security Cloud szolgáltatásainak használatára vonatkozó jogszabályoknak. A használatnak megfelelően módosítania kell a Kaspersky Endpoint Security Cloud beállításait is. További információért hivatkozzon online dokumentációnkra. A hatékonyság biztosítása érdekében a Kaspersky Endpoint Security Cloud szolgáltatásban felügyelt eszközök adatokat továbbítanak a Kaspersky Endpoint Security Cloud infrastruktúrájában található felügyeleti kiszolgálóknak. A kezelt eszközökről gyűjtött adatok listája az Az adatokkal való rendelkezésről c. dokumentációs részen tekinthető meg.

Statisztikai adatok. A Kaspersky Endpoint Security Cloud webhely látogatói általi használatáról szóló átfogó statisztikák gyűjtéséhez különböző analitikai szolgáltatásokat (harmadik felek) használhatunk. További információt talál harmadik felekre vonatkozó szabályzatunkról jelen dokumentum „HASZNÁLUNK COOKIE-KAT VAGY KÖZÖSSÉGI MODULOKAT?” szakaszában.

Támogatás. Amikor támogatási szolgáltatásaink segítségével kapcsolatba lép a technikai támogatással vagy a víruslaborral, a szükséges információkat fogjuk kérni annak érdekében, hogy támogatást nyújthassunk Önnek (például a licencszámát, az e-mail-címét, a problémát okozó termékkel kapcsolatos információkat, a számítógép hardverével és szoftverével kapcsolatos információkat, valamint a probléma leírását). Ezek a fájlok személyes adatokat is tartalmazhatnak, például felhasználó- vagy azonosítható fájlneveket, metaadatokat vagy tartalmat. Ezeket a fájlokat Ön saját belátása szerint küldheti el.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

A munkaterületek adatait a Kaspersky Business Hub a „Munkaterületek kezelése” funkcióval törli, vagy a Kaspersky Endpoint Security Cloud licenc lejárta után automatikusan törlődnek. A munkaterületekkel kapcsolatos adatok tárolási időszakáról részletes információk találhatók az online dokumentációs cikkben: „Az adatokkal való rendelkezésről”.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Az adatok kategóriái

A Kaspersky Endpoint Security Center Cloud Console használatához és annak összes funkciójához való hozzáféréshez a következő adatokat kell megadnia:

 • személyes fiókjának adatai:
  • e-mail-cím és jelszó;
  • biztonsági kérdés, hogy visszaszerezze a hozzáférést a fiókjához, ha elfelejtette a jelszavát;
  • mobiltelefonszám;
 • a Kaspersky Security Center Cloud Console-on elérhető Kaspersky-termékek licenceivel kapcsolatos információk;
 • a Kaspersky Security Center Cloud Console munkaterületeivel kapcsolatos adatok:
  • a Kaspersky Security Center Cloud Console licenceivel kapcsolatos információk;
  • a munkaterülethez csatlakoztatott felügyelt eszközökről gyűjtött adatok;
  • a felhasználó által a Kaspersky Security Center Cloud Console felületén megadott adatok;
 • statisztikai adatok az Ön eszközéről és webböngészőjéről, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor meglátogatja weboldalunkat;
 • a Kaspersky technikai támogatása részére nyújtott információk.

A Szolgáltatás ismertetése

Fiókregisztráció. Ha használni szeretné a Kaspersky Security Center Cloud Console szolgáltatást, és hozzáféréssel szeretne rendelkezni annak összes funkciójához, létre kell hoznia egy személyes fiókot a Kaspersky Security Center Cloud Console-on. Ehhez adja meg e-mail-címét és jelszavát. Ezeket az adatokat csak a Kaspersky Security Center Cloud Console funkcióinak biztosításához dolgozzuk fel és használjuk fel. Ezen információk kizárólag akkor dolgozhatók fel és használhatók más célból, ha ehhez kifejezett hozzájárulását biztosítja. A mobiltelefonszámát is megadhatja, hogy ezáltal méginkább megvédje fiókját a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint egy biztonsági kérdést, hogy visszaszerezze a hozzáférést a fiókjához, ha elfelejtette a jelszavát. A mobiltelefonszámát csak arra használjuk, hogy biztonsági kódokat küldjünk az Ön felhatalmazása szerint.

Bármikor megtekintheti, frissítheti és szerkesztheti fiókadatait, vagy törölheti fiókját a „Fiókkezelés” funkció használatával.

Licencek. A Kaspersky Security Center Cloud Console-on elérhető Kaspersky-termékek licenceit a „Licencek” funkció használatával kezelheti. Ehhez minden, Ön által használt termékhez érvényes aktiválási kódokat kell megadnia. A Kaspersky-termékekben aktivált licencekhez automatikus lejárati emlékeztetőt engedélyezhet. Az emlékeztetőket csak akkor fogja e-mailben megkapni, ha ezt Ön kifejezetten kéri.

Eszközök. A Kaspersky Security Center Cloud Console munkaterületének létrehozása után kezelheti az Ön munkaterületéhez csatlakoztatott és a Kaspersky-termékek által védett eszközöket. Mielőtt elkezdené kezelni eszközeit a Kaspersky Security Center Cloud Console segítségével, meg kell tennie minden releváns mérést, hogy megfeleljen a Kaspersky Security Center Cloud Console szolgáltatások használatára vonatkozó jogszabályoknak. A használatnak megfelelően módosítsa a Kaspersky Security Center Cloud Console beállításait is. További információért hivatkozzon online dokumentációnkra. A hatékonyság biztosítása érdekében a Kaspersky Security Center Cloud szolgáltatásban felügyelt eszközök adatokat továbbítanak a Kaspersky Security Center Cloud infrastruktúrájában található felügyeleti kiszolgálókra. A kezelt eszközökről gyűjtött adatok listája az Az adatokkal való rendelkezésről c. dokumentációs részen tekinthető meg.

Statisztikai adatok. Ahhoz, hogy átfogó statisztikákat gyűjtsünk a Kaspersky Security Center Cloud webhely látogatói általi használatáról, előfordul, hogy különböző analitikai szolgáltatásokat (harmadik felek) használunk. További információt talál harmadik felekre vonatkozó szabályzatunkról jelen dokumentum „HASZNÁLUNK COOKIE-KAT VAGY KÖZÖSSÉGI MODULOKAT?” szakaszában. Ha kifejezett hozzájárulását adja, ezeket az adatokat a rendszer feldolgozza és felhasználja, amikor meglátogatja a Kaspersky Security Center Cloud Console-t.

Támogatás. Amikor támogatási szolgáltatásaink segítségével kapcsolatba lép a technikai támogatással vagy a víruslaborral, a szükséges információkat fogjuk kérni annak érdekében, hogy támogatást nyújthassunk Önnek (például a licencszámát, az e-mail-címét, a problémát okozó termékkel kapcsolatos információkat, a számítógép hardverével és szoftverével kapcsolatos információkat, valamint a probléma leírását). Ezek a fájlok személyes adatokat is tartalmazhatnak, például felhasználó- vagy azonosítható fájlneveket, metaadatokat vagy tartalmat. Ezeket a fájlokat Ön saját belátása szerint küldheti el.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

A személyes fiók adatainak törlése a fiók törlésétől számított 1 (egy) naptári hónapon belül megtörténik. Az adatok biztonsági másolatai legfeljebb 1 (egy) hónapig tárolódnak a létrehozásuk pillanatától számítva. A munkaterületekkel kapcsolatos adatok automatikusan törlődnek a Kaspersky Security Center Cloud licencének lejárta vagy a technikai támogatáson keresztül történő eltávolításának kérése után. A licenc lejárta után jogosult lehet a Termék további használatára, bár a Termék funkció korlátozott lehet. A munkaterületi adatok tárolási időszakáról részletes információk találhatók az online dokumentációs cikkben: „Az adatokkal való rendelkezésről”.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Az adatok kategóriái

A Szolgáltatás használatához, és annak valamennyi funkciójához való hozzáférés érdekében az alábbi személyes adatokat fogja megadni:

 • e-mail-cím;
 • vállalat neve;
 • jelszó;
 • preferenciák;
 • a Kaspersky Lab technikai támogatásának megadott információk;
 • A Kaspersky Security for Microsoft Office 365 szolgáltatás által elérhető adatok, valamint a szolgáltatás működése során gyűjtött adatok listája „Az adatok biztosításáról” dokumentációs szakaszban található.

A Szolgáltatás ismertetése

Fiókregisztráció. A Kaspersky Security for Microsoft Office 365 használatához és az összes funkciójának eléréséhez létre kell hoznia egy személyes fiókot, amihez meg kell adnia e-mail-címét, a vállalata nevét és jelszavát. Használhat egy Kaspersky Endpoint Security Cloud-fiókot is. Ezeket az adatokat csak a Kaspersky Security for Microsoft Office 365 szolgáltatásainak nyújtására fogjuk felhasználni, kivéve ha kifejezetten beleegyezését adja, hogy más célból is feldolgozzuk és felhasználjuk őket (például a Kaspersky Lab termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó hasznos hírek e-mailben való elküldésére). A regisztráció során megadott e-mail-címet a Kaspersky Security for Microsoft Office 365 szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos értesítésekhez fogjuk felhasználni, többek között a szolgáltatás elérhetetlenségéről való tájékoztatásra, valamint a próbaidőszak lejártáról és a kiadott frissítésekről való értesítésre.

Fiókbeállítások. Áttekintheti, frissítheti vagy helyesbítheti fiókadatait, jelszavát és beállításait, vagy a „Fiókbeállítások” funkcióval bármikor törölheti is fiókját.

A szolgáltatás konfigurálása. A Kaspersky Security for Microsoft Office 365 szolgáltatás közvetlenül integrálódik az Office 365-tel, ezért szükség van az Exchange Online-hoz vagy az OneDrive-hoz való hozzáférésre. Az Exchange Online vagy az OneDrive felületével való kapcsolat konfigurálásához a rendszer átirányítja a Microsoft Online webhelyére, és megkéri, hogy engedélyezze a Kaspersky Security for Office 365 alkalmazást az OAuth 2.0 folyamaton keresztül. A Kaspersky Security for Microsoft Office 365 szolgáltatás emellett igényel egy Szolgáltatásfiókot az Exchange Online karanténfelületéhez való hozzáféréshez. A Szolgáltatásfiók automatikusan és manuálisan is konfigurálható. Ha az automatikus konfigurációt választja, a szolgáltatás kérni fogja a globális rendszergazdai hitelesítő adatait. A Szolgáltatás ezen adatokat semmilyen formában sem menti el, csak a Szolgáltatásfiók kezdeti konfigurációjához és létrehozásához használja. Ha a manuális konfigurációt választja, a globális rendszergazdai hitelesítő adatokra nincs szükség, és a Szolgáltatásfiókot a rendszergazda manuálisan hozza létre.

A szolgáltatás működése. A működés során a Kaspersky Security for Microsoft Office 365 szolgáltatás vizsgálat céljából üzeneteket és más objektumokat (megbeszéléseket, feladatokat stb.) és OneDrive fájlokat kap, és ezeket a védelmi beállításoknak megfelelően dolgozza fel. A Kaspersky Security for Microsoft Office 365 nem menti a vizsgálatot igénylő üzeneteket, OneDrive fájlokat vagy objektumokat az infrastruktúrájában. A Kaspersky Security for Microsoft Office 365 szolgáltatás által elérhető adatok, valamint a szolgáltatás működése során gyűjtött adatok listája „Az adatok biztosításáról” dokumentációs szakaszban található.

Támogatás. Ha a támogatási szolgáltatások igénybevételével támogatást kér a technikai támogatási vagy víruslabor-csapatunktól, akkor a segítségnyújtáshoz szükséges adatokat fogjuk kérni Öntől, például a regisztrációs/licencszámát, a licence vásárlásához használt bankkártyájának utolsó 4 számjegyét, e-mail címét és arra a termékre és szolgáltatásra vonatkozó adatokat, amellyel kapcsolatos a probléma, valamint a számítógép hardverére, szoftverére és a tapasztalt probléma természetére vonatkozó információkat. Ezenkívül segíthet vagy akár szükséges is lehet, hogy ebből a célból a Vállalati fiók „feltöltés” funkcióval elküldje nekünk azokat a fájlokat, amelyekkel kapcsolatban problémát tapasztal. Ezek személyes adatokat is tartalmazhatnak, például felhasználókra vonatkozó vagy más módon személyazonosításra alkalmas fájlneveket, metaadatokat vagy tartalmakat. Természetesen mindig az Ön döntésétől függ, hogy szeretne-e fájlokat feltölteni, vagy sem.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

Az adatok a licence lejárati dátuma után 6 hónappal törlődnek.

Kaspersky CompanyAccount

Az adatok kategóriái

A Szolgáltatás használatához, és annak valamennyi funkciójához való hozzáférés érdekében az alábbi személyes adatokat fogja megadni:

 • vállalati e-mail-cím (amely a felhasználóneve lesz);
 • jelszó;
 • keresztnév;
 • vezetéknév;
 • vállalat neve;
 • ország;
 • vállalata licence a Kaspersky Lab alkalmazásainak használatához;
 • a Kaspersky Lab technikai támogatásának Ön által megadott információk. Tekintse meg Az adatokkal való rendelkezés szabályozása szakaszt.
 • további „harmadik fél” e-mail-címek (amennyiben hozzá van adva a fiókhoz).

A Szolgáltatás ismertetése

Fiókregisztráció. A CompanyAccount használatához és valamennyi funkciójának eléréséhez létre kell hoznia az alábbiakat:

 • személyes fiók;
 • vállalati fiók, kivéve, ha a munkatársai azt már létrehozták.

Ehhez meg kell adnia a vállalati e-mail-címét (amely a felhasználóneve lesz), a jelszavát, a vezeték- és az utónevét, a vállalat nevét és az országát, továbbá a vállalatnak a Kaspersky Lab alkalmazásainak használatára jogosító licencét. Ezeket az adatokat kizárólag a CompanyAccount-szolgáltatások és technikai támogatás nyújtására fogjuk felhasználni, kivéve ha kifejezetten hozzájárul, hogy más célból is feldolgozzuk és használjuk őket. Regisztráció után a személyes fiókja össze lesz kapcsolva a vállalat fiókjával. Ha a vállalati fiókot már régebben létrehozták, akkor a regisztrációs adatait (vezeték- és utónevét, továbbá vállalati e-mail-címét) megkapja a vállalat CompanyAccount-adminisztrátora. Általában a vállalati és a személyes fiókot elsőként regisztráló vállalati alkalmazottat jelölik ki adminisztrátornak.

Fiókbeállítások. A fiókadatait és jelszavát bármikor megtekintheti, frissítheti és javíthatja, vagy törölheti a fiókját a „My account” lapon. A vállalat CompanyAccount-adminisztrátora szintén módosíthatja a fiókbeállításait, és alaphelyzetbe állíthatja a jelszavát. Ha Ön a vállalat CompanyAccount-adminisztrátora, akkor az összes munkatársa személyes fiókját módosíthatja, és blokkolhatja az egész vállalat fiókját (az alkalmazottak személyes fiókjai a rendszerben maradnak).

Licencek. A vállalat Kaspersky Lab-licenceit a CompanyAccount „Licencek” lapján veheti fel és tekintheti meg (aktiválási kódok és kulcsfájlok az egyes termékekhez). A regisztráció során megadott licenc automatikusan hozzáadódik a vállalat CompanyAccount-fiókjához. A kulcsfájlok fizikailag nem tárolódnak a CompanyAccount-fiókban. A rendszer csak a vállalat licenceinek rekordját tárolja. A licencek listáját elérheti minden vállalati alkalmazott, aki a vállalat CompanyAccount-fiókjához kapcsolt személyes fiókkal rendelkezik. A CompanyAccount-adminisztrátor eltávolíthatja a vállalat licenceit a listából való törlésükkel.

Szerződések. Ha a vállalata további ügyféltámogatási szolgáltatásokat vásárol, akkor a vásárlás rögzítését követően megtekintheti a megvásárolt szolgáltatások listáját a „Szerződések” lapon. A szerződések listája azoknak a vállalati alkalmazottaknak érhető el, akiket a vásárláskor kijelöltek a fizetett szolgáltatás használatára jogosultként. Ezek a személyek automatikus értesítéseket kapnak a szerződés lejártáról.

Ügyféltámogatási kérelmek. Ha támogatás kérése céljából felveszi a kapcsolatot az ügyféltámogatás vagy az Anti-Virus Lab csapatával a CompanyAccount-fiókon keresztül, akkor megkérhetjük olyan adatok átadására, amelyekre az Önnek történő segítségnyújtáshoz szükségünk lehet. Ezek magukban foglalhatják például a kérelméhez társított termékkel, a számítógép hardverével, a vállalat hálózatával és szoftvereivel és a felmerült probléma jellegével kapcsolatos adatokat. Ezenkívül segítségképpen elküldheti azokat a fájlokat, amelyekkel gondjai vannak, vagy amelyek meghatározzák a számítógép vagy a hálózat konfigurációját, de ezek elküldése akár szükséges is lehet. Ezt a kérelem űrlapján a „Fájlok csatolása” lehetőség választásával teheti meg. Ezek a fájlok tartalmazhatnak a felhasználóra vonatkozó vagy más módon személyazonosításra alkalmas fájlneveket, metaadatokat vagy tartalmat. Mindig az Ön döntésén múlik, hogy feltölt-e ilyen fájlokat. Ha szeretne fájlokat feltölteni, először tekintse meg és fogadja el Az adatokkal való rendelkezés szabályozása szabályzatunkat a fájlfeltöltési oldalon. A kérelemnek megfelelő ügyféltámogatási osztály kiválasztásához a vállalat licenceire, az országra és esetleg a CompanyAccount-fiókban kiválasztott felhasználói felület nyelvére vonatkozó információkat használunk. A munkatársai hozzáférhetnek a kérelmeihez, ha a CompanyAccount adminisztrátora manuálisan megváltoztatja a megfelelő beállításokat (az adminisztrátor a kérelmeket automatikusan megtekintheti).

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

Fiókját bármikor törölheti a Fiókbeállítások menüben, vagy ha egy erre irányuló kérelmet küld technikai támogatásunknak. Fiókja törlése után személyes adatait a megőrzési időszak lejártáig a Kaspersky Lab adatbázisában megőrizzük, de a törölt fiókkal már nem férhet hozzá a CompanyAccount weboldalhoz.

Kaspersky Lab-partnerportál

Az adatok kategóriái

A Szolgáltatás használatához, és annak valamennyi funkciójához való hozzáférés érdekében az alábbi személyes adatokat fogja megadni:

 • e-mail-cím;
 • jelszó;
 • név;
 • cím;
 • telefonszám;
 • a Kaspersky Lab technikai támogatásának Ön által megadott információk.

A Szolgáltatás ismertetése

Személyes adatokat kérhetünk, amikor lead egy megrendelést, regisztrál egy terméket, szolgáltatást kér, felmérésre válaszol, versenyben vesz részt, vagy amikor levelezésbe bocsátkozik velünk, vagy más tevékenységekben vesz részt a webhelyünkön.

Ön hozza meg a döntést, hogy folytatja-e a személyes adatok megadását igénylő tevékenységeket. Azonban vegye figyelembe, hogy ha úgy dönt, hogy nem kívánja megadni a szükséges adatokat, akkor nem fogja tudni elvégezni a tranzakciót.

A személyes adatokat a következőképpen használjuk fel:

 • vírusriasztásokkal, termékfrissítésekkel, új termékekkel, szolgáltatásokkal, hírlevelekkel, tájékoztató e-mailekkel és jövőbeli termékötletekre vagy -javításokra vonatkozó kutatásokkal kapcsolatos információk közlésére;
 • az Önnek releváns tartalom létrehozásához;
 • különleges, csak a Kasperskynél elérhető, Önt talán érdeklő ajánlatok közlésére;
 • igényeinek megfelelő, jobb termékek és szolgáltatások létrehozásához;
 • hogy lehetővé tegyük Önnek termékek vásárlását és letöltését, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy más, Ön által választott tevékenységekben való részvételt;
 • hogy gyorsan megtalálhassa az Önnek fontos szoftverekre, szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó információkat.

A Kaspersky Lab külső alvállalkozók szolgáltatásait is igénybe veszi. Ezeket a szolgáltatásokat használhatjuk a termékek forgalmazására, technikai támogatás nyújtására vagy a megrendelések feldolgozásának kezelésére. Alvállalkozóinknak kötelező az ügyfelek személyes adatainak biztonságos kezelése és szigorúan bizalmas jellegük megőrzése, valamint a személyes adatok semmilyen más célra, kizárólag a Kaspersky Lab érdekében történő felhasználása.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

Mindig tárolunk személyes adatokat, amikor a szolgáltatást használja, és az első kérésére töröljük azokat.

GSI Parser

Az adatok kategóriái

A Szolgáltatás használatához, és annak valamennyi funkciójához való hozzáférés érdekében az alábbi személyes adatokat fogja megadni:

 • e-mail-cím;
 • jelszó;
 • jelentésfájl (a számítógép hardverére és a telepített szoftverekre vonatkozó adatok, beleértve az operációs rendszer verzióját és a telepített szervizcsomagokat, kernelobjektumokat, illesztőprogramokat, szolgáltatásokat, Microsoft Internet Explorer-bővítményeket, nyomtatásirendszer-bővítményeket, Windows Fájlkezelő-bővítményeket, betöltött objektumokat, Active Setup-elemeket, vezérlőpult-kisalkalmazásokat, a gazdagépfájlból és a rendszer beállításjegyzékéből származó bejegyzéseket, a böngészők és levelezőkliensek verzióját, valamint a létrehozott hálózati kapcsolatokra és nyitott portokra vonatkozó információkat az adatok beküldésének pillanatában). A megadott információk teljes listáját a Megadott információk szakaszban tekintheti meg.

A Szolgáltatás ismertetése

Általános feltételek. A Kaspersky Lab ezennel biztosítja a webhely használatának és a tartalma megvizsgálásának jogát magáncélból, annak biztosítása érdekében, hogy a Kaspersky Lab szoftverei kompatibilisek legyenek a számítógépre és/vagy meghajtókra telepített más szoftverekkel, amelyek a számítógépet alkotják, és hogy kijavítsanak a szoftverben található bármely hibát. A jelentésfájl webhelyre történő feltöltésével kijelenti, hogy Ön a feltöltött objektum törvényes tulajdonosa, és hogy maga az objektum nem bizalmas, és nem tartalmaz bizalmas adatokat. A feltöltött fájl elemzés céljára történő biztosításával (az objektum feltöltésével) a Kaspersky Lab részére díjmentesen és kizárólagosan engedélyezi a feltöltött objektum elemzés céljából történő másolását, tárolását és törlését. Az adatok továbbítása a Kaspersky Lab felé biztonságos kapcsolatokon keresztül történik. A megadott információkat a jog tulajdonosa védi a jogszabályok által előírt és az Adatvédelmi szabályzatban megfogalmazott követelményeknek megfelelően. A webhely nem használható adatok, kód vagy szolgáltatások létrehozására vírusok felderítése, blokkolása vagy eltávolítása céljából. A webhely működésébe való beavatkozás, vagy a webhely szolgáltatásaihoz a standard felület megkerülésével (nem dokumentált elérési utakon) történő hozzáférés tilos. A webhely használatának meg kell felelnie a törvényi szabályozásnak, beleértve a vonatkozó törvényi eszközöket, valamint exportálási és újraexportálási rendelkezéseket.

Felhasználói fiók létrehozása. A webhely használatához létre kell hoznia egy fiókot. A fiók létrehozásához adja meg az e-mail-címét, és állítson be egy jelszót.

Felhasználói fiókok beállításai. Megváltoztathatja az e-mail-címet vagy a jelszót, vagy véglegesen eltávolíthatja a fiókot a Fiók kezelése szakaszban.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

A feltöltött objektumot legfeljebb 90 napig tároljuk a Kaspersky Lab rendszereiben. Ezután töröljük, és többé nem lesz visszaállítható.

Egyéb weboldalak és űrlapok

Az adatok kategóriái

A különböző tartalmi elemekhez, eseményekre való regisztrációhoz, termékeink teszteléséhez, kapcsolatfelvételi és támogatási űrlapjaink használatával való kapcsolatfelvételhez, a csalások, személyazonosság-lopások és a szolgáltatással való egyéb visszaélések megakadályozásához a következő személyes adatokat kell megadnia:

 • keresztnév;
 • vezetéknév;
 • e-mail-cím;
 • telefonszám;
 • IP;
 • UTC dátum.

A Szolgáltatás ismertetése

Általános feltételek. A Kaspersky Lab ezennel biztosítja a Webhely magáncélú használatának és a tartalma megtekintésének jogát annak biztosítása érdekében, hogy a Kaspersky Lab szoftverei kompatibilisek legyenek.

Prémium tartalom. A különböző tartalmi elemekhez, például a tanulmányokhoz, videókhoz való hozzáféréshez, az eseményekre való regisztrációhoz vagy célzott marketinganyagok eléréséhez kérni fogjuk a keresztnevének, vezetéknevének és telefonszámának a megadását kötelezően megadandó személyes adatként ezeknek a prémium tartalmaknak az eléréséhez, valamint más tartalomra vonatkozó további információk nyújtása céljából. Ezeket az adatokat a tartózkodási helye szerint felelős, regionális Kaspersky-iroda fogja felhasználni, hogy további információt nyújtson azokról a termékekről, szolgáltatásokról, valamint más, többek között oktatási tevékenységekről, szemináriumokról, eseményekről és marketingkampányokról, amelyek Önnek érdekesek lehetnek. A feliratkozás önkéntes, és bármikor szabadon leiratkozhat, ha az e-mailben szereplő leiratkozási hivatkozásra kattint, vagy az abban megjelölt e-mail-címen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot. Ebben az esetben a regisztrációs adatokat töröljük, és Ön többé nem tudja elérni a prémium tartalmakat, hacsak ismét fel nem iratkozik.

Ingyenes próbaverziók. Amennyiben tesztelni kívánja termékeinket, elkérjük a keresztnevét, vezetéknevét, telefonszámát és e-mail-címét is. Ezeket az adatokat az aktiválási kód kiküldésére és a próbaidőszak végére való emlékeztető küldésére fogjuk felhasználni. A próbaidőszakot követő 14 napon belül egy végső emlékeztetőt és a teljes licenc megvásárlására szóló ajánlatot kaphat. A próbaverzióra való regisztráció önkéntes, és bármikor szabadon visszavonhatja a beleegyezését, ha az e-mailben szereplő leiratkozási hivatkozásra kattint, vagy az abban megjelölt e-mail-címen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot. A szolgáltatás lemondását követően azonnal töröljük adatait, kivéve ha a teljes licenc megvásárlása mellett dönt.

Hírlevelek, ingyenes termékfrissítések és különleges ajánlatok. Ha feliratkozott rájuk, és megadta az e-mail-címét és – néhány esetben – a kereszt- és vezetéknevét, ezeket az adatokat fogjuk használni a termékekre és a szolgáltatások ingyenes termékfrissítéseire, valamint az Önnek feltehetően érdekes különleges ajánlatokra vonatkozó további információk biztosítására. A feliratkozás önkéntes, és bármikor szabadon leiratkozhat, ha az e-mailben szereplő leiratkozási hivatkozásra kattint, vagy a bármely e-mail-üzenetünkben megjelölt e-mail-címen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot. Ebben az esetben törölni fogjuk a nevét és az e-mail-címét, és többé nem küldünk Önnek ilyen típusú e-maileket, amíg újra fel nem iratkozik.

Kapcsolatfelvételi űrlapok. Ha szeretne kapcsolatba lépni velünk a kapcsolatfelvételi és támogatási űrlapjaink kitöltésével, akkor a rendszer kérni fogja kapcsolatfelvételi adatainak megadását (a „*” jelölésű beviteli mezőkben), amelyeket kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvételre és az Ön által kért információk megadása céljából fogunk feldolgozni vagy használni. További információkat is megadhat (a „*”-gal nem jelölt adatmezőkben), amelyeket természetesen szintén az összes vonatkozó adatvédelmi követelménynek megfelelően fogunk feldolgozni. Ezeket az adatokat továbbítani fogjuk a tartózkodási helye szerint felelős regionális Kaspersky-csapatoknak. A regionális Kaspersky-csapatok az adatokat az Önnel való kapcsolatfelvételre fogják használni.

Éves ügyfél-elégedettségi felmérés a technikai támogatás felhasználóinak. A Kaspersky Lab káreseményenkénti felméréseket és egy évenkénti felmérést készít a technikai támogatás felhasználói körében a szolgáltatás javítása céljából. Az éves ügyfél-elégedettségi felmérés elvégzése érdekében a következő információkat gyűjtjük:

Az e-mail-címét, amelynek segítségével felhasználóként azonosíthatjuk adatbázisunkban, és összekapcsolhatjuk a felmérésben szereplő véleményét a technikai támogatási csapatunknak küldött kapcsolattartási adataival és kérelmi előzményeivel.

A technikai támogatási csapatunknak adott értékelését és javaslatait, amelyeket a Kaspersky Lab technikai támogatási csapata által biztosított szolgáltatások minőségének javítására fogunk felhasználni.

Milyen hosszú ideig őrizzük meg a személyes adatait

Mindig tárolunk személyes adatokat, amikor a szolgáltatást használja, és az első kérésére töröljük azokat.

HASZNÁLUNK COOKIE-KAT VAGY KÖZÖSSÉGI MODULOKAT?

A cookie fájlok olyan fájlok vagy információtöredékek, amelyek weboldalaink meglátogatásakor esetleg számítógépére vagy egyéb internet-kompatibilis eszközére, például okostelefonra vagy táblagépre mentődnek. Ez az információ gyakran számtani karakterláncból áll, amely által számítógépe egyedileg beazonosítható, de egyéb információt is tartalmazhat.

Különféle típusú „cookie-kat” (az eszközén elhelyezett kisméretű szövegfájlokat) használunk:

 • felhasználói beviteli cookie-kat;
 • hitelesítési cookie-kat;
 • beállításokat és preferenciákat tároló cookie-kat;
 • teljesítménymérő cookie-kat;
 • biztonsági (csalás elleni) cookie-kat;
 • harmadik féltől származó hirdetési cookie-kat;
 • saját elemzési cookie-kat;
 • közösségi nyomon követő cookie-kat.

Weboldalainkon akkor is cookie fájlokat használunk, amikor Ön azokról Kaspersky Lab alkalmazásokat tölt le. Ezáltal, amikor Ön a Kaspersky Lab termékeit vagy weboldalainkat használja, és kifejezetten beleegyezik, lehetőségünk nyílik a felhasználó weboldallal és termékkel való interakciójának javítására.

Némely weboldalunk elektronikus jeleket (webjelzőket) használ, amellyel átfogó statisztikai adatokat gyűjtünk hirdetési kampányaink és egyéb tevékenységünk hatékonyságáról. Önnek küldött e-mailjeink is tartalmaznak webjelzőket, amelyek által megállapíthatjuk az elektronikus levelezés hatékonyságát, teljesítményét és optimalizálását, valamint a felhasználói élményt. E célok eléréséhez különféle elemzési szolgáltatásokat alkalmazunk. Listájukat itt tekintheti meg.

A böngészőjében megadhat olyan beállításokat, amelyek blokkolják a cookie-kat, vagy hogy a rendszer tájékoztassa róla, amikor egy webhely cookie-kat szeretne elhelyezni. Azonban a cookie-k blokkolásának eredményeként lehet, hogy többé nem fogja tudni használni webhelyeink minden funkcióját.

Ezenkívül különféle típusú „közösségi beépülő modulokat” használunk. Itt olvashatja a webhelyeinkbe beágyazott cookie-k listáját és a közösségi modulok használatának magyarázatát tartalmazó táblázatot.

A KASPERSKY ADATVÉDELMI IRÁNYELVEI

Webhelyeink tervezésénél alapvető szempont volt, hogy a személyes adatok feldolgozását a minimálisra csökkentsük. Bizonyos esetekben a vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében kötelezően továbbítanunk kell személyes adatait harmadik feleknek. Ez például olyankor történik meg, ha okunk van bűncselekmény elkövetésére vagy a webhelyünkkel való visszaélésre gyanakodni.

Bizonyos szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat használunk. Amennyiben ezeknek a külső szolgáltatóknak személyes adatokhoz kell hozzáférniük, biztosítjuk, hogy ez a hozzáférés a megfelelő szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékűre legyen korlátozva. Ezenkívül ezeknek a külső szolgáltatóknak természetesen meg kell felelniük az összes vonatkozó adatvédelmi jogszabálynak.

Webhelyeink hivatkozásokat is tartalmaznak, amelyek a velünk üzleti kapcsolatban álló vállalatokra, különösképpen a webáruházak szolgáltatóira mutatnak. A partnereink webhelyeinek használatára vonatkozóan semmilyen módon sem terhel bennünket felelősség az adatvédelmi követelményeknek való megfelelésüket illetően. Az ezen webhelyek meglátogatásakor érvényes adatvédelemre vonatkozó információkért olvassa el a megfelelő vállalatok webhelyeinek adatvédelmi szabályzatait.

HOL DOLGOZUNK FEL INFORMÁCIÓKAT

A felhasználók által a Kaspersky Lab számára megadott személyes adatokat a következő országokban (beleértve az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokat is) dolgozhatjuk fel: Németország, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Svájc, Kanada, Szingapúr, Oroszország, Japán, Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Kína, Azerbajdzsán. Az általános üzleti gyakorlatunk szerint az EU-ban lévő felhasználóktól kapott adatok az EU-ban és Oroszországban lévő kiszolgálóinkon kerülnek feldolgozásra. Előfordulhat, hogy a személyes adatok feldolgozása az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli célhelyeken történik. Ezen célhelyek némelyikéről nem biztos, hogy megállapította az Európai Bizottság, hogy megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkezik. Ebben az esetben a Kaspersky Lab az Európai Bizottság megfelelőségről hozott határozataival (bizonyos országok esetében) és az Európai Bizottság által jóváhagyott Általános szerződési feltételekkel összhangban fogja továbbítani és közzétenni adatait. Kérhet egy másolatot az Általános szerződési feltételekről; ehhez ide kattintva vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Kaspersky Lab megfelelő biztonsági intézkedéseket tett az Ön személyes adatai biztonsági és legjobb adatvédelmi gyakorlatokkal összhangban való védelme érdekében, beleértve az Európai Bizottság Általános szerződési feltételeinek alkalmazását is a csoporthoz tartozó vállalatok közti személyesadat-továbbítás esetében, ami szükségessé teszi a csoporthoz tartozó valamennyi vállalat számára az Európai Gazdasági Térségből feldolgozott személyes információk védelmét az Európai Unió adatvédelmi törvénye alapján megkövetelttel azonos szinten. Amennyiben megosztjuk személyes adatait Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívül tartózkodó külső szolgáltatóval (a „Címzettek és az adattovábbítás jogi alapja” című szakaszban ismertetett módon), szerződésben kötelezzük a külső szolgáltatót megfelelő biztosítékok bevezetésére az Ön információi megvédéséhez.

CÍMZETTEK ÉS AZ ADATTOVÁBBÍTÁS JOGI ALAPJA

Sosem adunk át adatokat, illetve férünk hozzá adatokhoz állami szervezetek vagy harmadik felek kérésére. Korlátozott hozzáférés alapján a következőképpen közölhetünk információkat:

 • A Kaspersky Lab vállalatcsoporton belül. Az alkalmazottaink és egyéb munkatársaink a szükséges mértékben, a fent ismertetett célokból fogják kezelni személyes adatait.
 • Előfordulhat, hogy a számunkra szolgáltatásnyújtásban segédkező beszállítókkal is megosztjuk az Ön adatait. Ők adatfeldolgozóként (a GDPR 28. cikke értelmében) kizárólag a nevünkben fogják feldolgozni személyes adatait. Az ilyen címzettek kategóriái többek között: a webes elemzéseket, adatfeldolgozást, hirdetést, e-mail-terjesztést, fizetésfeldolgozást, rendelésteljesítést és egyéb szolgáltatásokat biztosítók.

Ezekben az esetekben ezen vállalatoknak be kell tartaniuk az adatvédelmi és biztonsági követelményeinket, valamint nem engedélyezett a számukra a tőlünk kapott személyes adatok használata bármely egyéb célra.

Amikor a Kaspersky Lab vállalatcsoportba tartozó vállalatok és szolgáltatók részére az Európai Gazdaság Térségen kívül felfedjük személyes adatait, ezt az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételekben közölt, a személyes adatok exportálására vonatkozó szabványok, valamint a saját, adatbiztonságra vonatkozó szigorú követelményeink betartásával és a személyes adatainak védelmét figyelembe véve tesszük.

JOGAI ÉS SZEMÉLYES ADATAI, ÉS EZEK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos jogokkal rendelkezik az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatban:

 • Tájékoztatáshoz való jog. Joga van egyértelmű, átlátható és könnyen érthető tájékoztatást kapnia arról, hogyan használjuk fel személyes adatait, illetve a jogairól.
 • Hozzáférési jog. Ezáltal lehetősége van arra, hogy megkapja az általunk feldolgozott személyes adatainak másolatát, illetve hogy ellenőrizze, törvényesen dolgozzuk-e fel azokat.
 • Helyesbítési jog. Kérheti az általunk feldolgozott személyes adatainak helyesbítését.
 • Végleges törlésre való jogosultság (az elfeledtetéshez való jog). Ezáltal lehetősége van arra, hogy megkérjen minket a személyes adatok törlésére vagy eltávolítására, ha nincs nyomós okunk azok feldolgozásának folytatására.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog. Ezáltal lehetősége van arra, hogy megkérjen minket személyes adatai feldolgozásának felfüggesztésére, pl. ha szeretné, hogy meghatározzuk azok pontosságát vagy a feldolgozásuk okát.
 • Az adathordozhatósághoz való jog. Kérheti személyes adatai továbbítását. Strukturált, általánosan használt, gépi olvasásra alkalmas formában adjuk át Önnek vagy egy Ön által választott harmadik félnek a személyes adatait.
 • A tiltakozáshoz való jog. Bármikor kifogást emelhet a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen, amikor az effajta feldolgozás a jogos érdekeinken alapul.
 • Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásához való jog. Ha visszavonja beleegyezését, előfordulhat, hogy nem leszünk képesek hozzáférést biztosítani Önnek a webhelyünk bizonyos speciális funkcióihoz. Amennyiben ez az eset áll fenn, a beleegyezése visszavonásakor tájékoztatjuk erről.
 • Panaszbenyújtási jog. Joga van felvenni a kapcsolatot az országa adatvédelmi hatóságával, hogy panaszt emeljen az általunk alkalmazott adatvédelemmel és adatvédelmi gyakorlatainkkal szemben.
 • A cookie-k kikapcsolásához való jog. Ha korlátozni vagy blokkolni kívánja a webhelyeink által beállított összes cookie-t, kérjük, használja az adott webhelyen elérhető eszközt (ha alkalmazható), vagy tekintse meg a böngészőjében lévő Súgó funkciót, hogy megtudja, hogyan kezelheti a beállításokat a böngészőjében.

Amennyiben szeretne élni ezen jogaival, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot közvetlenül.

Általában nem kell fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely egyéb jogának gyakorlásáért). A hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos eseteket leszámítva azonban méltányos díjat számolhatunk fel, ha a kérése egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, illetve ezen körülmények esetén megtagadhatjuk a kérése teljesítését.

Előfordulhat, hogy speciális információkat kell kérnünk Öntől, hogy meg tudjuk erősíteni a személyazonosságát, illetve hogy biztosíthassuk a személyes adataihoz való hozzáférési jogát (vagy bármely egyéb jogának gyakorlását). Ez egy biztonsági intézkedés annak érdekében, hogy személyes adatai ne legyenek közzétéve olyan személyeknek, akiknek nincs joguk megkapni azokat. Felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk Öntől a kérésével kapcsolatban a válaszunk felgyorsítása érdekében.

Próbálunk minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszolni. Alkalmanként több mint egy hónapra is szükségünk lehet, ha a kérése különösen összetett, illetve ha több kérést is intézett felénk. Ebben az esetben értesíteni fogjuk, és folyamatosan naprakészen tartjuk.

PANASZOK

Amennyiben szeretne panaszt tenni a jelen adatvédelmi szabályzattal vagy a személyes adataival kapcsolatos gyakorlatainkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ide kattintva.

Ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, bármikor joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az, hogy mely felügyeleti hatóság illetékes a panasza elbírálásában, attól az országtól függ, ahol a lakóhelye van.